033 - 799 14 70 hej@seoboras.se

Vi hjälper små och medelstora företag över hela Sverige med digital marknadsföring

SEO, Sökmotoroptimering - syns på Google

Syns på rätt sökningar med hjälp av SEO

Hur syns du på Google? Idag är det viktigare än någonsin att er hemsida syns på rätt sökningar och vid rätt tillfälle. Men hur ska man göra för att synas på rätt sätt i Google?

Förbättra er ranking och nå långsiktiga och hållbara resultat med smart seo. Nå rättmålgrupp med hjälp av oss på seoboras.se

Måste du använda SEO?

Det korta svaret är givetvis ett rungande ja på frågan om man måste använda SEO. Men varför måste man använda SEO?
Vi börjar med att ge dig lite fakta så att du själv kan se varför det är så viktigt med SEO, sökmotoroptimering.

"Alla" börjar på Google

Upp emot hela 80 % av dina kunder börjar sin köpresa på Google idag. Finns det någon bättre kanal för kundkontakt och leads?

Branding

Idag gör kunderna sin egen research på internet innan ett köp. Ta chansen att vara där redan från början och berätta om ert varumärke

Få ditt företag att synas

Genom att göra SEO på ett korrekt sätt så hamnar din hemsida högt upp i sökmotorerna när någon söker efter era tjänster eller produkter.

Mätbarhet och Resultat

Med SEO så kan du mäta exakt allt du gör och se effekterna och vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra. Vilken sökfras fungerar?

Hög ROI

SEO är över tid den enskilt största och mest effektiva kanalen och strategin för att lyckas med din digitala marknadsföring.

Resultat ger resultat

När du når resultat så skapas ett intresse för din hemsida som i sin tur ger ytterligare resultat som i sin tur ger resultat.

Få in mer relevant trafik till er hemsida

Vi hittar lösningar och optimerar din hemsida med utgångspunkt i att driva relevanta besökare till din hemsida för att ge er möjlighet till ökade affärer. Det är en fundamental skillnad mellan att driva ett stort antal besökare till sidan mot att driva ett stort antal relevanta och intresserade besökare till Er hemsida


Förutom att ha kunskapen om hur du driver trafik till sidan till att få besökaren att konvertera så behövs ett antal andra parametrar som t ex olika analyser, sidoptimeringar, konverteringsmätning och olika typer av cta´s bland annat.


Utöver att göra ett gediget SEO-arbete på er hemsida och arbeta med att driva trafik till er site så jobbar vi med löpande analyser av er hemsida. Om ni vill så klart.


SEO - när du vill lyckas långsiktigt med din digitala marknadsföring

Nästan alla söker på Google först

Gå till dig själv - om du letar efter något eller vill hitta svaret till någonting så är det mer ruggigt stor sannolikhet att du söker efter det, att du "Googlar". Eller hur?
Detsamma gäller ju naturligtvis för dem som letar efter era produkter och tjänster - då bör ni ju synas i sökresultaten för dem sökningarna.
Det är här som SEO (sökmotoroptimering) kommer in i bilden. SEO handlar ju som bekant om att se till så hemsidan syns på rätt sökresultat vid rätt tillfälle eller som vi säger - på rätt sätt.


SEO idag är helt annorlunda mot vad SEO var för bara några år sedan. Den stora skillnaden ligger i att det nu är viktigare med att möta besökarens behov och syfte med sin sökning.
När man söker efter era produkter så kommer man först i kontakt med ert varumärke och hur ni marknadsför det. Får man en bra känsla av det första man ser av er och ert varumärke så är man mer benägen att interagera med er och kanske köpa era produkter, tjänster.


SEO handlar om att erbjuda din besökare en bra, informativ och givande upplevelse av besöket på er webbplats. Utöver att jobba med dem tekniska bitarna inom SEO så måste man nu vara mer inriktad på besökarens behov och mål med besöket men framförallt måste ni förstå vilka intentioner man har med sökningen man gjorde som ledde till att man hamnade på er webbplats.


Under 2018 så söktes det mer än 55 miljoner gånger varje dag på Google och det var mer vanligt än tidigare med sökningar kopplat till vad, vem, varför och hur. Detta enligt fakta om användning av Google 2018 som Aftonbladet publicerade.

Kundens research är din branding

Idag så börjar kunden sin köpresa eller sin interaktion med ert företag och era produkter på nätet, via sökningar på framförallt Google. Man vill veta mer om företaget, visionerna, varför man ska välja just den produkten från er och så vidare och det innebär då att ni behöver berätta detta för kunderna.


Genom att berätta mer om värdet av era tjänster och produkter och vilka fördelar man får gentemot era konkurrenter så blir personen (kunden) som söker, letar efter informationen mer benägen att välja just er. Idag vill man på ett annat sätt känna samhörighet och det är viktigt med nytta, värde, företagets värderingar och vilket ansvar man tar än vad det varit tidigare.


Att skriva intressanta texter för er webbplats är med andra ord viktigt men det kräver en hel del arbete och förberedande arbete för att lyckas med det.
Några frågor som måste besvaras är bland annat vad söker man på, när söker man på det, varför söker man på det och vilka intentioner har man egentligen när man söker?


Det måste man kunna svara på genom sitt varumärke och sitt budskap - tänk på er Branding med andra ord.


Ring oss eller skicka ett mail till oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er framåt.

Följ Googles guidelines för SEO

För att lyckas med att komma upp högt i sökresultaten och på rätt sökningar så måste ni följa Googles guidelines vad gäller SEO (sökmotoroptimering). Du har också nytta av att läsa igenom den här artikelserien om olika rankingfaktorer som Google använder.


Den viktigaste utgångspunkten när det gäller SEO är att alltid vara äkta. Ljug inte och lura aldrig sökmotorerna och/eller dina besökare - du blir straffad för det i det långa loppet. Identifiera vad som är viktigt för dina besökare och lyft fram det på er webbplats och försök utforma det så det skapar värde för den som besöker sidan. Trots allt så ska ju människor vilja besökare er webbplats.


När det gäller hur Google uppfattar er sida som seriös eller inte så är det i mångt och mycket en fråga om att vara seriös i det man gör med sin webbplats.
Några saker som vi tycker ni ska undvika är bland annat:

  • inget duplicerat innehåll
  • vara med i olika länksystem
  • dolda texter och länkar
  • sidor med inget eller väldigt lite innehåll


Vill ni veta hur ni ligger till och hur väl er webbplats följer Googles riktlinjer? Låt oss göra en komplett översyn av er webbplats.

SEO är mätbart

En bra sak med SEO 2019 är att det är mätbart. Du kan se effekterna av era insatser och satsningar och framförallt följa dem över tid.
Det är viktigt att från början ta fram mätbara mål som ni hela tiden jobbar mot och analyserar utfallet för. Det blir ju svårt annars att se vad satsningen har gett när din chef eller bolagets ägare frågar.


Mätbara mål är viktigt för att kunna ta fram nya strategier, veta vad som ska ändras och optimeras men även för att se så ni går hand i hand med företagets verksamhetsmål.
En ehandel har t ex olika försäljningsmål, konverteringar, CTR och så vidare som mål medans det för ett tjänsteföretag kan handla mer om interaktionsbaserade mål.Jag som driver den här siten heter Magnus Strandberg och jobbar med SEO, Sökmotoroptimering.


Jag har sysslat med SEO sedan 2013 och tycker det är både roligare för var dag som går men även att det faktiskt är det mest effektivaste sättet och metoden för att lyckas med sin digitala marknadsföring.


Till skillnad mot Google Ads, annonsering på Google så är sökmotoroptimering ett mer långsiktigt och strategiskt arbete som har en bättre ROI över tid. Du gör initiala insatser som du sedan utvärderar, mäter, justerar och implementerar på din hemsida och det ger dig ett mer hållbart resultat.


Att jobba som sökmotorkonsult idag är helt annorlunda mot för några år sedan. Då var det många gånger tillräckligt att jobba bara med länkar för att lyckas. Nu krävs det att man jobbar över flera olika fronter som är i symbios med varandra. Du behöver arbeta med länkar, ditt innehåll (content), sociala medier, off-line seo (mitt eget uttryck som handlar om mer traditionellt arbete gällande vrumärkesspridning), engagemang och mycket mer. Som jag ser det så finns det inga gränser idag för vad och hur du kan arbeta med digital marknadsföring och SEO.