033 - 799 14 70 hej@seoboras.se

Vi hjälper små och medelstora företag över hela Sverige med digital marknadsföring

Vad är canonical url?

Vad är en canonical url och hur ska man hantera den?

En canonical url (eller på svenska kanonisk url/länk/adress) är något man använder sig av för att visa sökmotorer att den här url:en är originalet. Det är ett bra sätt att motverka så att duplicerat innehåll påverkar er ranking negativt. Man lägger in en kod på sin sida som talar om för Google (och andra sökmotorer) att den här sidan är den som ni ska fokusera på.

Vad är en canonical-url? Vi ger dig tips på hur du ska använda canonicals på rätt sätt

I bilden ser du hur koden för en canonical-url ser ut.

Man bestämmer sig för vilken sida som man vill ska vara den primära för ämnet och anger den i html-koden för canonical url. Då kommer sökmotorerna att förstå det och ta hänsyn till det vid indexeringen av er hemsida.

Hur ska man använda canonical url?

Det finns några saker som är viktiga att tänka på när det gäller hur du ska använda canonical url. Används det på fel sätt eller inte alls så kan det få konsekvenser du inte vill ha.

Använd rätt adress i canonical url

Har ni bestämt er för vilken sida som ska vara er canonical-url? Bra. Tänk då på att skriva adressen rätt i koden - ha t ex koll på om "/" ska vara i slutet på adressen eller inte.
En kanonisk länk kan peka tillbaka till sig själv, det är bara bra om den gör det. Det visar på att innehållet är äkta.

Använd bara en canonical url per sida

Man får bara använda en canonical url på varje sida på hemsidan. Skulle ni ha flera så blir det felaktiga signaler till Google och det skulle kunna resultera i att ingen av adresserna ni angett tas med.

Undvik långa kedjor av kanoniska länkar

Använder du inte canonical url på rätt sätt (en per sida och bara en url) och t ex använder långa kedjor av redirects så kan det bli negativt för er.
Skapa med andra ord inte en canonical-url som länkar till en annan som i sin tur länkar till en tredje osv. Använd bara en och länka alla dit direkt.

Blanda inte ihop canonical url med redirects

En vanlig missuppfattning är man blandar ihop canonical url och redirects. Det är helt olika saker och ska hanteras på olika sätt. En redirect pekar om sidan till en annan medan canonical berättar för sökmotorn vilken sida som är primär.

Kort sammanfattning om canonical url

En canonical url är alltså ett mycket bra sätt för dig att ytterligare få Google att förstå innehållet på en specifik sida. Driver du en e-handel t ex så är det extra viktigt att tänka på och ni måste där arbeta fram en tydlig struktur hela vägen på er hemsida. Dra nytta av vad en korrekt canonical url kan bidra med till er webbplats.

Vill ni att vi ser över era canonical urls? - Kontakta oss här.

Vill ni få hjälp med att synas på Google?
Ring oss eller skicka ett mail till oss så löser vi det.