033 - 799 14 70 hej@seoboras.se

Vi hjälper små och medelstora företag över hela Sverige med digital marknadsföring

Vad är ankartexter och hur fungerar dem?

Vad gör ankartexterna och hur ska man jobba med dem?

Du har säkerligen hört någon seo konsult prata om ankartexter och varför du ska eller varför du inte ska jobba med dem. Vi tänkte reda ut sanningen och ge dig rätt fakta om ankartexter och dess betydelse och hur du kan dra nytta av dem i ditt arbete med SEO.

Kort sammanfattat så är ankartexten den text som står på själva länken - i exemplet här så är ordet "länken" (som är fetmarkerad och understruken) det man kallar för ankartext.

Är ankartexter viktiga för seo?

Historiskt så har ankartexterna varit en stark signal för Google om vad för typ av innehåll som finns på den sidan som länken går till. Att optimera texterna för länkarna blev något som man fokuserade väldigt mycket på för några år sedan - men som med allt annat när det handlar om SEO så missbrukades det av alltför många oseriösa byråer för att få sina kunders sidor att ranka högt upp i sökresultaten. Men Google insåg ju detta och man ändrade i sina algoritmer och gav ankartexter mindre vikt i bedömningen av hemsidor.
År 2012 så kom Googles Penguin-uppdatering och då förändrades allt och nu kunde ingen längre överoptimera ankartexter och fuska till sig bra positioner.

Idag är det viktigt att tänka på hur du hanterar dina länkars ankartexter - hur ofta förekommer länkar i texten, vilka sökfraser används och är verkligen ankartexten relevant för innehållet på din sida och på den sida som länken går till. Skriv naturligt precis som när du skriver dina texter i övrigt. Var äkta helt enkelt.

Flera olika typer av ankartexter att tänka på

Du har olika alternativ att välja på när du ska skriva dina ankartexter. Men något som vi vill lyfta fram som extra viktigt oavsett hur du tänker skriva dina länkar är att är att inte klämma in sökorden för mycket och för ofta.
Här är exempel på olika typer av ankartexter:

URL-länk

Ett vanligt sätt är att använda det man kallar för URL-länkar. Dessa innehåller som du kanske redan har listat ut adressen till sidan man länkar till i själva ankartexten. Effektivt men kan ofta bli svåra att läsa för den som ska läsa texten. Exempel på en sådan är: "Vi ger seo utbildning för företag - läs mer på www.seoboras.se/seo-utbildning."

Varumärke - "Branding"

Ett sätt som är väldigt vanligt är att använda sig av vad man kallar för branding länkningar. Det innebär att man skriver in sitt varumärke i ankartexten helt enkelt. Exempel på det kan vara "SEOBORÅS hjälper er med att skriva bra ankartexter".

Exakt matchning

Exakt matchning innebär, precis som namnet antyder, att du länkar till en annan sida med det sökordet som du vill ranka på. Ett exempel på det är "Vi hjälper små och medel stora företag i hela Sverige med SEO.
Här vill vi som du ser ranka på ordet SEO.

Delvis matchning

Ett annat sätt att få in sina sökord i ankartexten är att använda vad man kallar för delvis matchning. Det här innebär att du skriver en ankartext som delvis innehåller det sökordet som du vill ranka för. Ett exempel på det är: "Lär dig hur du själv kan få din hemsida att synas på Google med hjälp av vår seo skola. Här vill vi ranka för ordet seo skola men väljer att få in det lite mer naturligt i texten och genom det så breddar vi också vår synlighet till en bredare publik.

En generell ankartext

Ett annat sätt som är väldigt vanligt att man använder sig av är vad man kallar för generell ankartext.
Det innebär att man använder sig av fraser som t ex "Läs mer här", "Du hittar den här", "Köp produkten här" och så vidare. Man kan använda det ganska naturligt i sina texter på hemsida och det är också väldigt vanligt förekommande. Men vi råder er till att verkligen se över hur denna typ av ankartext är utformad då ni ganska enkelt kan vara lite kreativa och skriva en ankartext som är lite mer klickvänlig och som fångar intresset hos den som läser. För det är ju det som det handlar om när man skriver ankartexter och länkar - att få besökare att klicka på dem.

Vill ni få hjälp med att skriva era länktexter?

Vill ni få hjälp med att synas på Google?
Ring oss eller skicka ett mail till oss så löser vi det.