033 - 799 14 70 hej@seoboras.se

Vi hjälper små och medelstora företag över hela Sverige med digital marknadsföring

Faktorer på sidan som påverkar rankingen

Publicerad: 2019-10-14

Vilka faktorer på enskilda sidor behöver du tänka på?

Vi fortsätter vår lista över rankingfaktorer som Google använder genom att kolla på vad som är viktigt och vad som kan spela en roll på sidnivå för din webbsida och rankingen för den. Varje enskild sida på din webbsida har sina egna möjligheter att ranka bra så ta vara på dem är rådet jag vill ge er.

11. Sökord, sökfras i sidans title - den är inte lika viktig som tidigare men spelar fortfarande en stor roll för rankingen. Tänk dock på att inte spamma din titel med sökordet.

12. Title-taggen börjar med sökordet - enligt vissa undersökningar så tenderar sidor som har sökordet tidigt i titeln att ranka högre i sökresultaten på Google.

13. Sökord, sökfras i sidans beskrivning - även om Google inte använder beskrivningen i sin ranking, bedömning av din sida så spelar den ändå en stor roll då den har stor påverkar på din CTR om du gör den på rätt sätt. Läs mer om hur du kan jobba med din CTR här.

14. Sökord i din huvudrubrik - att ha med sökordet i din huvudrubrik är oerhört viktigt. Din H1 (huvudrubriken) ses som en stark signal av Google på vad innehållet handlar om. I kombination med en bra titel så har ni gjort ett ok jobb.

15. TF-IDF - vilken relevans har sökordet i texten? Mätvärdet TF-IDF ger Google en signal om hur ofta sökordet, sökfrasen förekommer i texten på sidan och man använder en egen sofistikerad lösning för att göra olika bedömningar. Hur som helst så är det viktigt att sökord, sökfras förekommer i texten på sidan.

16. Mängden text - sidor med mer text och mer innehåll blir också bredare än en sida med mindre text och mindre innehåll. Därmed och på så sätt får man en bredare synlighet. Bilden nedan illustrerar relationen mellan antalet ord och placering i sökresultaten. Bild är tagen från backlinko.

Mer relevant text för din sida kan ge dig bättre ranking. Om inte annat så fårläsaren en bättre upplevelse.
Mer innehållsrik och relevant text ger bättre placering

17. Innehållsförteckning - kan göra att Google bättre förstår din sida och dess innehåll. Det kan också ge möjlighet till att få vad man kallar för sitelinks. Förutom det så höjer det besökaren upplevelse en hel del - personen kan själv gå till exakt det innehåll som hen vill läsa.

18. Sökordsdensitet - ett område som länge har diskuterats. Idag har det inte lika stor betydelse som tidigare men det är fortfarande viktigt att inte använda enskilda sökord för mycket på sidan. Använd istället olika böjningar och synonymer till sökordet.

19. LSI - är en förkortning av Latent Semantic Indexing Keywords in Content och innebär att få sökmotorer som Google att förstå innebörden och meningen med orden. Med andra ord att förstå olika termer och fraser vilket hjälper er i er ranking och synligheten på Google.

20. LSI-sökord i titel och beskrivning - det hjälper er att även jobba med LSI för era titlar och beskrivningar för sidan.

21. Bredare beskrivning av innehållet - sidor som beskriver ett ämne bredare och mer på djupet (och använder källhänvisning och fakta) anses som mer trovärdiga än andra sidor.

22. Snabbhet via HTML - att sidan laddningshastighet har påverkan på rankingen och Googles bedömning av din sida vet vi sedan tidigare. Men du behöver veta hur hur du ska jobba med det. Optimera dina bilder, håll nere mängden kod på sidan och undvik omdirigeringar (301 redirects) är några saker du behöver tänka på.

23. Snabbhet via Chrome - spelar också en stor roll vid Googles bedömning av din site. Eftersom Google har skapat Chrome så har man också tillgång till all "rådata" om hur snabbt en sida laddar i verkligheten på deras webbläsare.

24. Användning av AMP - kan ha viss betydelse och då framförallt på ranking för mobila enheter kopplat till Google News.

25. Entity match - motsvarar innehållet på siden sökningen och syftet med sökningen som gjordes? Då kommer sidan troligen att ranka högre och bättre.

26. Googles Hummingbird - den stora förändringen hos Googles algoritmer. Det här innebar att Google började läsa mellan raderna och på helt nya sätt verkligen förstå vad sidan handlar om. En riktig gamechanger.

27. Duplicerat innehåll - har du säkert hört talas om. Men vad gäller?
Identiskt lika innehåll är att betrakta som negativt och kommer utan undantag att straffa er. Skriv om texter och gör dem enligt Googles riktlinjer.

28. Canonical - är en viktig meta-tag att ha koll på. När den används på ett korrekt sätt så kan du undvika att sidan blir straffad för duplicerat innehåll (punkt 27)

29. Bildoptimering - bilder är viktiga för sökmotorer. Optimera era bilder på rätt sätt gällande storlek, filnamn, alt-tagg, title-tagg, caption och mer.

30. Är innehållet nytt eller gammalt? - är innehållet uppdaterat nyligen och på frekvent basis? Uppdaterar och aktuellt innehåll är viktigt för Googles bedömning av er webbsida. Du har säkert sett att det ibland dyker upp datum före beskrivningen på vissa sökresultat?

31. Uppdatering av innehållet - kan ge en viss påverkan. Men tänk på att inte bara ändra enstaka ord eller sidan test-stil utan lägg till mer information i form av ett nytt stycke till exempel.

32. Historiska uppdateringar av sidan - hur ofta har ni historiskt uppdaterat sidan? Frekvensen på uppdateringar av er sida spelar stor roll för Googles bedömning.

33. Framhäv sökordet - att framhäva sitt viktigaste sökord på sidan är viktigt. Att ha sökordet, sökfrasen med tidigt bland t ex de första 100 orden på sidan anses påverka i hög grad er ranking.

34. Sökord, sökfras i underrubriker - ger signalen till Google om innehållet. John Mueller på Google har sagt:

"These heading tags in HTML helps us understand the structure of the page"

35. Utlänkar - att länka ut är enligt mig och många andra seniora seo-konsulter en viktig faktor för att stärka relevansen och trovärdigheten i innehållet.

36. Utlänkarnas målsidor - har en betydelse och då handlar det om innehållet på dem målsidor som du länkar till. Har du en sida som handlar om löpning och du länkar till en sida om hur viktigt det är med bra löparskor så kommer det troligen att stärka er sida då relevansen är hög. Samtidigt som det slår tvärtom om ni länkar till en sida som inte har något med ert ämne att göra.

37. Grammatik, stavning - är en kvalitetssignal till Google. Dock råder det delade meningar om hur viktigt det är.

38. Syndikerat innehåll - fortfarande tror många att man kan kopiera innehåll från en sida som rankar högt och därmed klättra i placeringarna. Så är det inte.
Tar du innehåll från en annan sida och kopierar in det på din egen så ses det som kopierat innehåll och du kommer straffas. Skriv unikt och skriv framförallt eget innehåll.

Vill ni få hjälp med att skriva text för er hemsida? Kontakta oss via telefon eller via mail.

39. Mobilegeddon - är den stora uppdateringen och skiftet till att fokusera mer på användaren. Google gjorde den här uppdateringen för att lyfta fram och premiera sidor som är optimerade för mobilen.

40. Användbarhet på mobila enheter - spelar sedan en tid en viss roll. Är sidan enkel att använda från en mobil enhet samt är mobilanpassad så har ni en liten, liten fördel. Troligtvis. Google har ju som bekant sitt "mobile first index" som man använder sig av.

41. Dolt innehåll för mobila enheter - är ett direkt resultat av "mobilegeddon". Dolt innehåll (läs innehåll som inte ska visas på mobila enheter) kommer säkerligen inte att indexeras av Google. Men ett avsnitt av Google webmaster på Youtube gör gällande att dolt innehåll för mobiler är ok men man hävdar samtidigt att "if it´s critical content it should be visible.."
Glasklart.

42. Användbart kompletterande innehåll - är ett bra sätt att öka UX, konverteringarna och även i längden rankingen.
Det här är viktigt då du visar både läsaren och Google (och andra sökmotorer) att innehållet på sidan är användbart och skapar det värde som ju är viktigt. Tänk på detta när du skapar en blogg t ex.

43. Innehåll dolt bakom "tabs" och knappar - kan resultera i att innehållet inte blir indexerat av Google. Innehåll som innebär att användaren måste klicka på något för att kunna läsa det anses som en negativ användar upplevelse och följden kan bli att innehållet inte indexeras. Här kan du läsa vad man sagt om innehåll bakom "tabs" och knappar.

44. Antalet utgående länkar - kan påverka din sidas ranking. för många utgående länkar som är "dofollow" kan skicka helt fel signaler till Google.
Vill du veta vilka utgående länkar du har på din sida? Använd det här verktyget för att kolla dina länkar t ex.

45. Bilder och annan media - på sidan spelar roll. Har du bilder på sidan så anser Google att du är mer värd för besökare. Visst, det är ju mycket trevligare att komma in på en sida som har lite mer levande innehåll i form av bra bilder och kanske en video om det skulle vara aktuellt.

46. Inlänkar till aktuell sida - har en påverkan på hur viktigt innehållet anses vara.

47. Kvaliteten på dem interna länkarna till en sida- har stor betydelse. Interna länkar från sidor på din webbsida som anses starkare och mer "auktoritära" ger kraft åt sidorna som den länkar till

48. Brutna länkar kan ge negativa signaler - som t ex att sidan inte underhålls längre eller är en sida om man bara låter vara för t ex länksyften. Men lämna inget webbsida åt sitt eget öde. Har du en sida som du länkar ifrån så är det viktigt att den sidan är uppdaterad och att den underhålls för att ge kraft åt dem sidorna som den länkar till.

49. Läsbarheten - på din sida är också viktig. Framförallt för läsaren men historiskt har det också varit viktigt för Googles del. Huruvida det är det idag 2019 är svårt att svara på - vissa artiklar på en sida måste ju vara av en viss grad för att hålla sin trovärdighet och sin auktoritet.

50. Affiliate länkar inbäddade i "vanligt material" på sidan - kan ge en viss negativ påverkan. Dock så är affiliate siter och länkar inte alls sedda om negativa i sig utan det är på det sättet som du hanterar med länkarna på. Var tydligt i design och layout av webbsidan att det är affiliate länkar på den och spamma inte i texten så ska det vara lugnt.

51. HTML-fel, W3C validering - massvis med felaktigheter i HTML-koden eller dåligt kodade sidor överlag kan ge en negativ påverkan på din ranking.
Ha för vana att alltid ha en bra kodad och strukturerad sida men var även medveten om att ni troligen alltid kommer ha någon form av mindre betydelsefulla HTML-fel på sidan.

52. Domain Authority - hur det än är så kommer en sida som ligger på en webbplats med hög Domain Authority (DA) kommer ranka bättre än en sida som ligger på en webbsida med lägra DA.

En högre DA eller domain authority ger en bättre ranking visar flera studier.
En högre DA-poäng för webbsidan ger också bättre ranking för dina undersidor.

53. En sidas PageRank är omstridd - men sidor med mycket och stark auktoritet får bättre placering och ranking än sidor med ingen eller ibland lägre.

54. URL-längden på sidan - spelar roll. Extremt långa URL på sidor har negativ påverkan i sökresultaten och synligheten på Google. Det finns flera studier i branschen som visar på att korta och beskrivande URL:er ger bättre ranking och bättre användar upplevelse.

55. En URL´s sökväg - kan ge en bättre ranking än en URL/sida som ligger "begravd" i massorna på din webbsida.

56. Mänskliga "redaktörer" - kan påverka sökresultaten. Ok, vad är nu detta?
Det har aldrig bekräftats men Google har lämnat in patent för ett system som gör det möjligt för mänskliga redaktörer att påverka resultaten i sökningar.

57. Kategori för sidan - kan spela en roll i bedömningen och rankingen av sidan. Tillhör den en kategori som är nära "besläktad" med aktuell kategori kan den få fördelar i rankingen och relevans.

58. Wordpress-taggarna - är endast relevanta för ditt innehåll. Det påverkar bara SEO genom att man kopplar ihop ett visst innehåll ned ett annat.

59. Sökord i URL:en - är en relevanssignal för Google. Det här säger Google själva om sökord i URL:en och dess betydelse.

60. URL-string - kan ge Google vissa signaler om ämne, tema etc. Google läser nämligen denna och du ser den i den gröna texten under titeln i sökresultatet.

61. Referenser och källhänvisningar - är alltid bra att tänka på. Att ha med källor och att även länka till experter inom området som man skriver om visar på en signal om att innehållet är äkta, kvalitativt och auktoritärt.

62. Punktlistor och numrerade listor - hjälper till att strukturera upp innehållet på sidan för dina läsare och gör innehållet därmed enklare att läsa och att ta till sig. Man kan tro att Google håller med om det och även premierar innehåll som är uppdelat på det här sättet.

63. Prioritering i sitemap - kan ge en påverkan på rankingen. Hur pass viktig och prioriterad en sidan är anger man själv i sin sitemap.

64. För många utgående länkar - kan ge en negativ påverka. Uppenbarligen och inte mer än rätt.

65. Antalet andra sökord som webbsidan rankar på - kan ge Google vissa signaler om kvalitet och hur pass viktig sidan ska anses vara.

66. Webbsidans ålder - kan ge påverkan mot en sida som är "yngre". Google gillar ju och anser att sidor ska uppdateras ofta med färskt och värdefullt innehåll och har du en sida som är några år gammal och uppdaterar den ofta så kommer du säkerligen ha fördelar mot en sida som är ny.

67. Användarvänlig layout, design - spelar idag en roll. En bra layout lyfter fram viktigt innehåll på ett naturligt sätt. Här har vi tagit ett citat från Googles Quality Guidelines:

"The page layout on highest quality pages make the Main content immediately visible."

68. Parked domains - redan i december 2011 gjorde Google en uppdatering av sina algoritmer som innebar att man siktade på att få bort parkerade domäner (alltså sidor som inte har något innehåll) från sitt index.
Kan vara därför som vi tycker det är viktigt att publicera nya sidor fort och att även skapa "Coming soon" sidor om man inte får ut sin sida fort.

69. Användbart innehåll - är något helt annat än kvalitativt innehåll. Hur och på vilket sätt får läsaren ut något av att läsa texten?

Så - det var den andra (och väldigt långa delen) av min artikelserie om Googles olika rankingfaktorer. Har du läst igenom hela tolkar jag det som att du tyckte om det - nästa artikel i serien handlar om faktorer generellt på din webbsida som påverkar din ranking.

Mitt mål är att skriva en ny artikel ungefär var 10:e dag i den här serien.

Tack för att du läst det här,
Magnus

Om artikelförfattaren

Gör:

Jobbar med SEO och Digital Marknadsföring, bloggar, poddar och gör mycket annat. Jag brinner verkligen för affärsutveckling och att bryta gränserna för vad man "får" göra inom onlinemarknadsföring. Just det - jag springer 2 km varje dag också.

Om:

Pappa till en oerhört nyfiken och teknikintresserad kille - undrar var han fick sitt teknikintresse ifrån?
Gillar att resa och har rest en del med bil genom Europa. Blev stoppad av Polsk polis en gång som ville ha en "special tax for foreigners" på 30 Euro. Kontant så klart. #cashisking

Vill:

På riktigt - göra befintliga saker bättre. Skapa det som ger människor och företag det lilla extra värdet som underlättar vardagen t ex. Vad jag vill med den här byrån är att skapa en leverantör och partner till företag inom olika branscher som levererar det man säljer. Rakt på och utan skitsnack.

Vill du förbättra din synlighet online?
Ring oss eller skicka ett mail till oss och låt oss få hjälpa er med det.